ER DU KLAR TIL AT OVERGIVE DIG TIL DEN LÆRDOM; SOM FÅR DIG DET RETTE STED HEN?

Uddannelsen på Visdomsskolen for Moderne Shamanisme følger dig ind en mulighed for at åbne din bevidsthed balanceret i din autentiske version. Vi har alle en mulighed for at være og bære os selv i en version, hvor der er balance i energien og i bevidstheden. I balancepunktet opstår der muligheder og forståelse for at være i fred, kærlighed og have adgang til visdom på de mest naturlige måder. Det bliver muligt at tage valg i dit liv og på din professionelle platform fra et perspektiv og en retning, som holder tøjlerne fra et niveau, hvor alle dele af dine styrker og kompetencer er med.

Efter eksamen vil du være klædt på til at bevæge dig naturligt i forhold til at være bevidst og i balance. Du vil have adgang i din hverdag og i erhvervsmæssige sammenhænge til den moderne shamans værktøjskasse. Du vil have opnået at have åndsvidenskabelige forståelser, som kan føres hele vejen fra det tekniske naturvidenskabelige grundlag og til det højspirituelle univers.

Skolen har til formål at udbrede muligheden for at finde støtte til at gå vejen som bevidst moderne shaman. Der tages udgangspunkt i, at vi alle har adgangen og muligheden for at være moderne shamaner. Det at udfolde det er i overensstemmelse med vores formål som sjæl og væsen i livet og her på jorden. Hvad det vil sige er forskelligt og unikt for os hver og især og er noget af det, som du får afdækket under uddannelsen.  Det at være moderne shaman styrker din trivsel og balance både i dit private liv og i dit erhvervsliv.

AdobeStock_92785473 Banner.jpeg

OM UNDERVISNINGEN

Den kanaliserede undervisning danner grundlag for din trinvise indtræden i mulighederne for at åbne til din balancerede bevidsthed og få adgang til din trivsel, indsigt, visdom og redskaber, som danner grundlag for åbning af dine optimale kompetencer i dit virke og dit liv. Undervisningen er delt op i en grunduddannelse med tre trin, en overbygning og en specialisering.

Grunduddannelsen
Det første trin støtter dig i at slippe din smerte og de hæmninger, som forhindrer dig i at være dig selv. Samtidig åbnes der til dit grundlag for at være og bære bevidsthed og energi i balance. Første trin tager ca. 3 mdr.

På det andet trin bliver du i undervisningen introduceret til spirituelle forståelser og kompetencer indenfor healing og klarsyn samt kanalisering. Undervisningen åbnes samtidig indefra via dybe meditative tilstande og træning i din hverdag og dit virke. Efter andet trin modtager du kursusbevis, som kan udvides til certificering. Certificeringen opnår du via sideløbende at arbejde med intensiv træning via prøveklienter. Andet trin tager 4-5 mdr.

Fortsætter du på tredje trin, så bliver du indviet i grundlaget for højere spirituelle kompetencer, som giver dig balanceret adgang til at kunne håndtere energier og åbne de forskellige dimensioner, som vi kan have adgang til som balancerede energiarbejdere. Du bliver klædt på til trygt, sikkert og forsvarligt at træde ind som administrator af energi og bevidsthed. Efter tredje trin modtager du kursusbevis, som kan udvides til certificering. Efter du er nået til at modtage kursusbevis eller certificering afsluttes tredje trin med initiering ind på din livsvej som Healer af den nye tid og balanceret bevidsthedsarbejder. Tredje trin tager ca. 4 mdr. Gennemførelsen af tredje trin giver adgang til overbygningen.

Overbygningen og specialisering
Vælger du at fortsætte på overbygningen, så tager du på en rejse, hvor du bliver støttet af kanaliseret undervisning og et stærkt holdt felt i at finde dine egne ben som Moderne Shaman. Du bliver indviet i stærke redskaber for den moderne shaman og får åbnet til et udgangspunkt, som støtter dig både under uddannelsen og efterfølgende i dit liv og dit virke. Som Moderne Shaman eksisterer du  i den evige bevægelse af udvidelse og oplysning, som på bedste vis åbner dine kompetencer og støtter dig ind i mere balance og større trivsel i dit liv og dit virke.

Det er muligt på overbygningen at vælge det at arbejde med at blive healer og energiarbejder, at komme til at arbejde med Kernehealing, at arbejde med Bevidsthedsbarometeret – et system med healing som arbejder med selvindsigt og balanceret opvågning, at arbejde med undervisning og grupper og større felter. Overbygningen tager typisk 1 år og herefter 1 år eller mere med specialet.

Generelt
Uddannelsen startes op med to dage, hvor vi mødes og introduceres for hinanden og feltet startes op.  Der vil blive introduktion til professionalisme og det at have klienter. Der er præsentation af underviserne, som du kommer til at møde på uddannelsen. Der vil desuden være en ceremoni for vores fælles indtræden i uddannelsesforløbet.

Under hele uddannelsen vil du føre logbog over din undervisning og din udvikling. Du skal forvente 1-3 timers lektier om ugen på grunduddannelsen. Herefter stiger det til det dobbelte. På grunduddannelsen i Visdomsskolen for Moderne Shamanisme vil du desuden blive introduceret til det at træne i at bruge din hverdag som din træningsarena. En træning, som fortsætter igennem hele uddannelsen og som udbygges i detaljer hen af vejen.

Du vil blive en del af en privat facebookgruppe sammen med de andre deltager og undervisere. Herinde kan du ud over i undervisningen løbende stille spørgsmål og dele dine oplevelser. Her vil der også være løbende dialog om tidspunkter og praktisk i forbindelse med undervisningen. Du skal forvente at bruge en halv time om dagen til selvindsigt og spirituel hygiejne, som godt kan være fordelt ud over dagen. Det skal blive en lige så naturlig vane som at børste tænder og gå i bad.

Det er dit eget ansvar, at du finder din egen læringsstil og sikrer, at du følger med i undervisningen og din egen udvikling. Du skal forvente, at du under forløbet både på grunduddannelsen og overbygningen skal have 3-5 supervisionsmøder af 45 min effektiv supervision, som støtter dig på vejen. Supervisionerne vil ligge efter den første tredjedel af forløbet. Supervisionsmøderne afregnes ekstra ud over undervisningsbetalingen. Det vurderes undervejs, hvor mange supervisioner, som du har brug for. Du vil løbende blive sat sammen med andre studerende i minigrupper på 2 eller 3, hvor I øver sammen og støtter hinanden i processerne ved at stille spørgsmål til hinanden og svare.

På overbygningen bliver introduceret til Bevidsthedsbarometeret og får udleveret materiale til at kunne bruge det som støtte til din balancerede udvikling under resten af uddannelsen.

Vælger du certificeringen skal du desuden have 45 øveklienter, som du begynder at arbejde med i anden halvdel af året på grunduddannelsen og 45 øveklienter, som du begynder at arbejder med lidt efter starten på overbygningen. Vælger du specialisering kommer du til at arbejde med dit eget materiale inden for din specialisering. Desuden vil der komme undervisning i balanceret at drive virksomhed ud fra moderne balancerede principper. Specialiseringen kan have en udbygget varighed på op til et ekstra år, hvis det vurderes optimalt. Dit forløb sættes sammen og du får din personlige uddannelsesplan ud fra dit unikke udgangspunkt. Du får en fast pris på dit forløb inden opstart. Du vil modtage undervisning i en gruppe og have sparring og træning i gruppen. Desuden vil du have mulighed for at få din underviser med på sidelinjen i dit virke, så du kan få sparring og undervisning til din udfoldelse og implementering. Du afslutter specialiseringen med en skriftlig og mundtlig eksamen, begge med ekstern censor.