OM MARIANNE LANE

Jeg har en baggrund med en uerkendt kontakt til de spirituelle muligheder, som har været en byrde for mig under min opvækst.
Min indtræden i den naturvidenskabelige verden gav mig den ramme og forståelse for sammenhænge i de abstrakte niveauer, forståelse for energi, udveksling og grænser samt mulighed for beskrivelse af virkeligheden og meget mere. Dette dannede grundlaget for, at jeg endelig kunne begynde at finde balancen selv med min kontakt til de spirituelle muligheder. At jeg kunne åbne til mit udgangspunkt for at være moderne shaman.

Samtidig kan jeg se tilbage på et væld af oplevelser, bøger og “tilfældige” møder og udvekslinger med mennesker som også har været en stor del af min vej og som har givet mig det udgangspunkt, som jeg bruger i  mit møde med den moderne shamanisme.

Efter jeg begyndte at træde den spirituelle sti i 2012, har jeg arbejdet intensivt med min egen indre undervisning, både i mit eget indre univers og ved at dele det med andre. Undervisningen har været rent kanaliseret, men er kommet igennem den ramme, som jeg som kanal bærer. Det vil sige det naturvidenskabelige tekniske og pragmatiske udgangspunkt.
Efter 7 års udkrystallisering af undervisningen er den nu klar til at åbne som en skole, som kan støtte det moderne menneske i at finde fred, balance og opfyldelse gennem den spirituelle og åndelige kontakt, som jeg tror på, at vi alle eksisterer med.

Mit udgangspunkt i mit møde med den spirituelle og konkrete virkelighed tager altid afsæt i at kunne skelne imellem hvad er virkeligheden som vi ved det, hvad tror vi på og hvad er vi inspireret af. Det, at holde balancen med det stærke udgangspunkt altid at tage afsæt i det som vi ved, og række ind i de spirituelle muligheder, som vi alle har, danner broen imellem den konkrete virkelighed og den spirituelle og åndelige virkelighed, på en sund og opbyggede måde. Broen danner muligheden for at have balance med vores konkrete liv og levned i en spirituel og åndelig styrket og udbygget version.

Gennem den indre undervisning og indtræden i mit virke som moderne shaman, har jeg åbnet til den evige rejse i bevidsthedens muligheder, hvor jeg har hentet åndsvidenskabelige forståelser, som kan føres hele vejen fra det tekniske naturvidenskabelige grundlag og til det højspirituelle univers.

Jeg er nordjyde og er uddannet som Civilingeniør i Miljøteknologi med speciale i kemi og mikrobiologi. Jeg har arbejdet nogle år på Aalborg Universitet med forskning indenfor mikrobiel nedbrydning af miljøfremmede stoffer, undersøgt med molekylærbiologiske metoder. Jeg har arbejdet som rådgivende ingeniør, projektleder og med udviklingsopgaver i to forskellige rådgivende ingeniørvirksomheder Niras og Dansk Miljørådgivning. 

Jeg er hustru, mor og hundeejer og har en dagligdag fyldt med liv og den intensitet der følger med, når et moderne familieliv skal køre på skinner. Min højeste prioritet er familien og børnene. Min mand er i tvivl, om det er ham eller hundene, der kommer i næste række. 🙂
Der er ikke andre i familien, der er spirituelle eller interesseret i det åndelige perspektiv. Jeg oplever det som et godt modstykke til den konstante indadvendte bevægelse i det dybe spirituelle arbejde, at jeg er fritaget for at kunne forholde mig spirituelt i mit familieliv. Den indre rejse og udfoldelsen af min konstante uddannelse i moderne shamanisme udfolder sig for langt størstedelen i den hverdag.
Jeg har derfor også prioritet meget tid til at være ude med hundene, være stille med mig selv og med det, som inspirerer mig.