Kernehealeruddannelsen 2023

Visdomsskolen for Moderne Shamanisme

-Opstart 4/5 2023-

Indhold

Tryk på navnet for at hoppe til en sektion

Tilmelding

fra onsdag d. 15/2

Onsdag d 15/2 bliver det muligt at tilmelde sig Kernehealeruddannelsen. Læs mere om de forskellige måder at deltage på, samt priser, nedenfor.

Opbygning

Kernehealeruddannelsen bygger på undervisningen på BasisUddannelsen eller  Den Indre Visdom – du kan søge dispensation for at have gennemført BasisUddannelsen eller  Den Indre Visdom og få en aftale om, hvad du gør, for at være klædt godt nok på uden. 

Du kan tage Kernehealeruddannelsen sammen med overbygningen se HER – eller som en selvstændig uddannelse. 

Undervisningen på Basisuddannelsen (forberedende undervisning) træner dig i at balancere med energi, sansning og balance – både privat og professionelt. Det giver dig grundlaget for, gennem disciplin og balance, at kunne opøve den specifikke følsomhed og indføling , som der kræves for at være Kernehealer. Du lærer om grundlæggende spirituelle forståelser, healing, energi og mestring af kunsten at balancere dig selv og din bevidsthed gennem dit liv og din hverdag. Se mere HER

 

Læs uddybende artikel om Kernehealing

Uddannelsen

Kernehealeruddannelsens År 1

-Grundlæggende undervisning om Kernehealing
kl. 18.00 -19.00 i forlængelse af Udfoldelsesværktøjet – derefter er der gruppearbejde 1½ time, kl. 19.30-21.00

-Positiv Programmering 
Videoundervisning med live-opsamlinger og personlige læsninger

-Udfoldelsesværktøjet 
Videoundervisning med live-opsamlinger og personlige læsninger.

Kernehealeruddannelsens År 2

-Undervisningslektioner online
Om aftenen i 2 timers lektioner om det at praktisere som Kernehealer.

2 weekender samt en eksamensweekend.

 

Der udbydes desuden (År 2): 

-4 stk træningsworkshops af kr. a kr 750,-

-4 stk personlige 1:1 undervisninger a kr. 1.500,-

-7 stk Gruppeundervisninger a kr. 500,-

Desuden udbydes en uges intens undervisnings på Lesbos i løbet af året, som koster 3.500,- kr at deltage i. Udbydes kun ved minimum 10 deltagere. Ud over prisen for undervisningen tilkommer ophold og transport, som i perioden oftest kan få til en rimelig pris.

 

Du kan tage uddannelsen for sig selv
Kernehealeruddannelsen er en del af overbygningen på Visdomsskolen for Moderne Shamanisme. Men du kan tage uddannelsen uden at gå på overbygningen. Optagelseskravene nedenfor er stadig gældende 

Som en del af Overbygningen på Visdomsskolen for Moderne Shamanisme
Kernehealeruddannelsen kan tilvælges som en del af Overbygningen. På den måde kommer Kernehealeruddannelsens år 1 til at køre sammen med Undervisningen på Overbygningen. Og år 2 ligger året efter som speciale.

Som tidligere studerende på Kernehealeruddannelsen
Har du tidligere gået på kernehealeruddannelsen men ikke er blevet færdig, har du mulighed for at deltage på flere måder.

-Hvor du deltager i undervisningen og får materialet genopfrisket eller får det sidste med, hvis du stoppede tidligt på uddannelsen.

-Som selvstudie. Hvor du får adgang til kompendiematerialet og mulighed for tilkøb af indholdet, der tilbydes deltagerne på år 2.

Optagelseskrav

Har du deltaget i Basisuddanenlsen eller Den Indre Visdom, så kan du melde dig til Kernehealeruddannelsen HER.

Du kan deltage i Kernehealeruddannelsen samtidig med Overbygningen – læs mere om Overbygningen HER.
På overbygningen kommer du til at lære om energiarbejdets grundprincipper i det hele taget og arbejder på at blive Moderne Shaman.

Har du ikke deltaget i Basisuddannelsen eller Den Indre Visdom men har du erfaring med energiarbejde eller har du tilsvarende undervisninger – og har du god plads til et stort pensum – så er det muligt at starte op på Overbygningen og Kernehealeruddannelsen og samtidig læse pensum fra Basisuddannelsen op. Du kan se mere om Basisuddannelsen og pensum HER.

Skriv til Kursermariannelane@gmail.com for at få vurdering af muligheden for at starte op uden at have gennemført Basisuddannelsen eller Den Indre Visdom.

Datoer og priser:

Datoer opdateres snarest..

Kernehealeruddannelsen år 1:
Opstartsgebyr 4500 kr og 1500 kr/mdr. Tager du Overbygningen samtidig med, frafalder opstartsgebyret

Kernehealeruddanenlsen år 2:
Opstartsgebyr 4500 kr og 1500 kr/mdr.

Hertil kommer supplerende deltagelse i undervisninger (År 2):

-4 stk træningsworkshops af kr. af kr 750 
-4 stk personlige 1:1 undervisninger af kr. 1500
-7 stk Gruppeundervisninge af kr. 500

Kernehealeruddannelsen som tidligere studerende med liveundervisninger år 1 og 2:
1000 kr/mdr – 12.000 kr/år

Kernehealeruddannelsen som tidligere studerende uden liveundervisninger:
750 kr/mdr

Har du gennemført Kernehealeruddannelsen tidligere og betalt fuld pris er dette gratis. Her har du mulighed for at få adgang til alt det nyeste materiale og du kan aflevere analyser, som du får rettet løbende efter aftale.

Uddannelsens teoretiske emner

Overordnet gennemgang af kernen og kerneskader

Hvad er kernen, og hvorfor kan kernen blive skadet.

Hvad er kerneskader, hvordan opstår de, og hvornår opstår de.

Primære overbevisninger og sekundere overbevisninger som følge af kerneskaderne.

 

Den sande natur/det sande væsen

Forståelse af kernens elementer: Temperament, følelsesvæsen, mentalitet og sjælsbidrag.

Hvordan kommer disse aspekter til udtryk i det enkelte menneske.

Besjælingen og besjælingstidspunktet.

 

Tidslinjen

Brug af tidslinjen under kernehealingen.

Betydning af at kunne bevæge sig bevidst i tiden når man laver kernehealing.

Selve kernehealingen

Hvordan forløber en kernehealing.

At se kernen og kerneskaderne.

At mærke og finde klientens Primære overbevisninger

At mærke hvordan kerneskaderne har påvirket de forskellige livsområder.

At kunne mærke hvordan kernehealingen vil påvirke klienten efterfølgende.

Om personligheden, de dynamiske lag og selvopdragelse.

 

Faglige kompetencer som kernehealer

Centrering, opmærksomhed og fokus under arbejdet.

Formidling og dialog under kernehealingen.

Indføling og empati, samt vejledning i at være på bølgelængde med klienten.

At kunne rumme, mærke og skelne mellem forskellige følelser og tilstande.

Forståelse for blokeringer, forvridninger og andre ubalancer i energisystemet og i feltet.

Etik og moral.

 

Supplerende metoder til støtte under kernehealingen

Støtte med kærlighed ved sorg og smerte.

Metoder til rensning og healing hvis klienten er påvirket af udefrakommende negative energier.

 

Forudsætninger for at modtage en kernehealing

At kunne mærke om klienten stabil nok til at kunne modtage en kernehealing.

Stabilisering af feltet, hvis klienten ikke kan tåle at modtage en kernehealing, samt hvis klienten mister fodfæste efter en kernehealing.

Kernehealing af børn (i alderen 0-7) og unge (i alderen 18-25).

Om at mærke graden af følelsesmæssig modenhed hos barnet og den unge med henblik på at vurdere om de kan modtage en kernehealing eller ej.

 

Efter kernehealingen

Om følgehealingen, som automatisk igangsættes ved en kernehealing.

Klienternes mulige reaktioner under og efter en kernehealing.

Hvad gør man ved behov for støtte, stabilisering eller opfølgning efter kernehealingen.

 

Pseudokernehealing

Hvad er pseudokernehealing og hvordan giver man en pseudokernehealing.

Hvad er virkningen og formålet med at give en pseudokernehealing.

Hvem kan modtage pseudokernehealing.

 

Det indre arbejde med at blive kernehealer

Personlig proces med at frigøre egne kerneskader.

Dybtgående arbejde med disciplin, ligeværd og renhed.

At finde fodfæste og indre styrke gennem selvvedligeholdelse og trivsel i dagligdagen.