AdobeStock_70532513 Banner.jpeg
Træd dybere ind i energiarbejdet på administratorniveau
Flyt grænserne for din kapacitet både som menneske og som energiarbejder
Stræk og udvid både styrke og muligheder
Åben og omkod dybt i bevidsthedsfeltet
Flyt med de tungeste og mest basale udfordringer

Er du klar til at være Moderne Shaman? – Så står du her ved porten og bliver gjort klar til at træde ind.

Overbygningen indeholder rå mængder af specificeret undervisning og træning, som gør dig klar til at træde ind i dit virke som Moderne Shaman i erhvervsmæssige sammenhænge og i din hverdag. Den klæder dig på og fører dig ind i det udgangspunkt, hvorfra du kan vælge din eventuelle specialisering, hvor du træder ind som Moderne Shaman.

Du kan deltage på overbygningen, hvis du har gennemført trin 1, 2 og 3 på basisuddannelsen på Visdomsskolen for Moderne Shamanisme med certificering. For tidligere studerende i Marianne Lanes univers bliver der mulighed for at få merit – kontakt undervisning@denmoderneshaman.dk for vurdering af muligheden for at få merit. 

Vælger du at fortsætte på overbygningen, så tager du på en rejse, hvor du bliver støttet af kanaliseret undervisning og et stærkt holdt felt i at finde dine egne ben som Moderne Shaman. Du bliver indviet i stærke redskaber for den moderne shaman og får åbnet til et udgangspunkt, som støtter dig både under uddannelsen og efterfølgende i dit liv og dit virke. Som Moderne Shaman eksisterer du i den evige bevægelse af udvidelse og oplysning, som på bedste vis åbner dine kompetencer og støtter dig ind i mere balance og større trivsel i dit liv og dit virke. Du kan afslutte efter det første år på overbygningen eller du kan fortsætte med at specialisere dig. 

Det er muligt efter overbygningen at gå videre til at specialisere dig og vælge at arbejde videre med enten: 

  • at blive healer og energiarbejder af den nye tid 
  • at komme til at arbejde med Kernehealing
  • at arbejder med Bevidsthedsbarometeret 
  • at arbejde med undervisning og grupper og større felter indenfor dit eget eller andet regi
  • at udfolde dig som moderne shaman i dit allerede eksisterende erhverv

Undervisningen på overbygningen

På overbygningen bliver du ført ind i forståelsen og grundlaget for at åbne til dit virke som Moderne Shaman. Overbygningen er bygget op i 4 trin og et afsluttende 5. trin.

  • Trin 1 At lande i at være praktiserende spirituel lysarbejder
  • Trin 2 Muligheder og potentialer i at være spirituel lysarbejder
  • Trin 3 Aktivering af dine potentialer i de jordiske kræfter
  • Trin 4 Aktivering af dine potentialer i universets kræfter
  • Trin 5 At træde ind i din kraft og dit virke

En dag er med fire timers undervisning med en times frokostpause, svarende til fem timer i alt. Undervisningen ligger fra kl 10-15 på hverdage. En kursusdag er med undervisning fra kl 10-18 og med en times frokost. En online kursusdag er fra kl 9-16 og med en times frokost. Du vil modtage undervisning på overbygningen på video, hvorefter du vil have tilsvarende undervisning online, hvor der vil blive arbejdet med øvelser og være dialog og spørgsmål til undervisningen.

TRIN 1 PÅ OVERBYGNINGEN

Trin 1 At lande i at være praktiserende spirituel lysarbejder på overbygningens år 1 består af 8 dage med videoundervisning og 8 dage med tilhørende onlineundervisning. Du kommer igennem åbning til din forståelse for lyset, får støtte til en afbalanceret opvågning og træder ind i dit spirituelle lederskab på trin 1 på overbygningens år 1.

Tema – Lyset
Dag 1  Genkende mit eget lys – teori om hvad lys er og du bliver renset og præsenteret for dit eget rene lys. Skelne mit lys fra andres lys – teori og øvelser i at skelne dit lys fra andres lys. Hvad indeholder mit eget lys teori og øvelser, der repræsenterer dig for elementerne i dit eget lys.
Dag 2 Universets lys i min hverdag og i mit arbejde – hvad er reglerne. Jordens lys i min hverdag og i mit arbejde – hvad er reglerne. Lys i sammenhæng og fællesskaber.

Tema – Afbalanceret opvågning
Dag 3 Kontakt til din sjælsvejledning og kontakt til dit fulde fundament. Fundamentet er alt det du er og bærer, som holder balancen i dig og i livet.
Dag 4 Din bevidstheds forskellige perspektiver – kroppens bevidsthed og den psykiske bevidsthed. Betydningen for dit møde med virkeligheden og for din balance. Adgang med administratorrettigheder og forståelse for betydning i energiarbejdet
Dag 5  Den høje og den dybe bevidsthed – betydningen for mødet med virkeligheden og for din balance. Adgang med administratorrettigheder og forståelse for betydning i energiarbejdet. Livet i flydende form – accepten og forståelsen af begrænsningen og udgangspunktet åbner for den flydende mulighed.

Tema -Spirituelt Lederskab
Dag 6 Tillid, Taknemmelighed og Tro i praksis. Ren kontakt til dig selv og i dine relationer – teori om relationer, hvordan de påvirker os positivt/negativt til balance/ubalance når vi har ”sat relationerne forkert i vores system”. Healing der fjerner dine usunde relationer og sætter dine sunde relationer perfekt på plads i dit system.
Dag 7 Vi har forskellige virkeligheder – teori og støtte til at blive bragt i bevidst kontakt med din virkelighed. At være tro mod både din og andres virkelighed – healing og øvelser.
Dag 8 Frihed i livet til at vælge – balancen mellem dit højere og lavere selv – teori og healing. Lad det flyde frit – kontakt til din ubegrænsethed – healing og øvelser.

TRIN 2 PÅ OVERBYGNINGEN

Trin 2 Muligheder og potentialer i at være spirituel lysarbejder på overbygningens år 1 består af 10 dage med videoundervisning og 10 tilhørende dage med onlineundervisning samt 2 kursusdage. Du åbner til livets kilde og koderne, bevidsthedsfelter og elementerne på trin 2 på overbygningens år 1.

Tema – Livets Kilde og Koderne
Dag 1 Hvad består bevidstheden af – teori om bevidsthedens grundelementer og bevidsthedsmodellen. Livsgnist – præsentation af daglige og usædvanlige udtryk for livsgnisten og hvordan den drives og dyrkes – kontakt til livsgnisten og øvelser.
Dag 2 Drivkræfter – teori om vores oprindelige drifter og overgangen til højere bevidsthed – healing og øvelser.  Ledelse af drivkræfter – teori, healing og øvelser.
Dag 3 At overtage ledelsen af drivkræfterne – At træde ind i dit cockpit og få styr over dine drivkræfter – healing og øvelser –  Aktivering af din ubegrænsede bevidsthed – teori og healing.

Tema – Bevidsthedsfelter
Dag 4 Bevidsthedsfelter  Personlige felter og interaktioner – teori, healing og øvelser
Dag 5 Harmoniske felter og Styrkede felter – healing og øvelser
Dag 7 Fællesfelter- teori, healing og øvelser
Dag 8 og 9 kursusdage Holdte felter og portaler – Basal forståelse for hvordan energifelter fungerer, og du bliver aktiveret til at få den bedste mulige indføling og åbning i forhold til at kunne fornemme og bevidstgøre i dig selv, hvad energifelter er. Arbejder med personlige felter, styrkede felter (f.eks. portaler og energisteder) og med harmoniske felter (felter hvor harmoniserende gerninger har været udført). Du får en aktivering til at kunne holde felter.

Tema – Elementerne
Dag 10 Jorden – at arbejde med jordens kraft og energier til at styrke dit eget udgangspunkt og alt det energiarbejde, som du laver – teori og guidet healingsmeditation og øvelser. Ilden – at tænde for ildens kraft, og bruge den til at rense alt det du arbejder med, så der ikke ligger skjulte intentioner indenunder og forstyrrer styrken og helheden i dit energiarbejde – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 11   Vandet – at udnytte de store transformationsevner som vandet står for til at støtte dig selv og dit arbejde til glidende og uden afbrydelser at transformere sig imens du lever og arbejder – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.  Luften – at udnytte dine evner til at sørge for, at du trækker energien frit igennem dine celler og din bevidsthed i alle lag. Dermed sikres, at du ikke selv holder tilbage på din kraft i dig selv og dit arbejde – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 12  At samle elementerne i dig som udgangspunkt og at samle elementerne i dit arbejde som grundlag – guidede healingsmeditationer og øvelser.

TRIN 3 PÅ OVERBYGNINGEN

Trin 3 Aktiveringer af dine potentialer i de jordiske kræfter på overbygningens år 1 består af 9 dage med videoundervisning og 9 tilhørende dage med onlineundervisning samt 2 kursusdage. Du åbner til livskraften og kraften i alt som er, Livets grundlag på jorden og i himmelen samt Lad livet strømme frit. på trin 3 på overbygningens år 1.

Tema – Livskraften og Kraften i Alt som Er
Dag 1  Livskraften i dit grundlag og  Livskraften i planter – at få kontakt til den, hvordan du udveksler med den og bruger den til dig selv og i dit arbejde  – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 2  Kraften i mineralerne og  Kraften fra dyreriget – at få kontakt til den, hvordan du udveksler med den til dig selv og til brug i dit arbejde – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 3 Livskraften fra sjælen – at få kontakt til den, hvordan du balancerer den og nærer den og bruger den til at styrke alt du er og dit arbejde til at blive stærkt og harmonisk – teori og guidet healingsmeditation og øvelser. Kraften fra fællesbevidstheden af lysarbejdere – at få kontakt til den, hvordan du bruger den til at læne dig ind i for styrkelse af din retning og vej, både personligt og i dit arbejde – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 4 og 5 kursusdage  Moderne Talismaner – hvordan du lægger energi og healing i ting og som links. Elektroniske Talismaner og fysiske talismaner. Portaler – hvordan du skaber portaler og hvad du kan bruge dem til, både i din hverdag og i dit arbejde. Portaler som rum, der åbner sig, muligheder som f.eks. healing, der åbner sig eller adgange og tilstande, som åbner sig.

Tema – Livets Grundlag på Jorden og i Himmelen
Dag 6 Den daglige drift og dens betydning for din styrke som lysarbejder, bevidsthedsarbejde og opskrift – teori og guidet healingsmeditation. Loven om Den frie vilje og dens betydning i din hverdag og for dit arbejde – teori og guidet healingsmeditation.
Dag 7  Loven om ligeværdig udveksling  og Loven om karma – betydning i hverdag og arbejde – teori og guidet healingsmeditation.
Dag 8  Loven om bod og nåde – betydning i hverdag og arbejde – teori og guidet healingsmeditation. Lovenes samlede betydning for sjælens vej på jorden og betydningen i arbejdet – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.

Tema – Lad Livet Strømme Frit
Dag 9  Overgivelse til dig selv og dine tidligere valg og Overgivelse til dit udgangspunkt hvor du er – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 10  Overgivelse til alle de muligheder, som ligger foran dig og Overgivelse til din skaberkraft – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 11 Overgivelse til din indre styrke og Overgivelse til din livsvej som lysarbejder – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.

 TRIN 4 PÅ OVERBYGNINGEN

Trin 4 Aktivering af dine potentialer i universets kræfter på overbygningens år 1 består af 12 dage med videoundervisning og 12 tilhørende dage med onlineundervisning samt 4 kursusdage. Du kommer igennem Skabelse og Manifestationer, DNA og Koderne i hhv. den nyere del af bevidstheden, den ældre del af bevidstheden og grundbevidstheden på trin 4 på overbygningens år 1.

Tema – Skabelse og Manifestationer
Dag 1 Enkelte skabelsesfelter. Komplicerede skabelsesfelter – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 2 Følgehealinger.  At bruge overskudsenergien til healinger i den enkelte – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 3 At bruge overskudsenergien til healinger i fællesskabet. Skabelse af langtidshealinger – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 4 og 5 kursusdage  Vi arbejder på den første dag med at manifestere tilstande og tiltrække det, som vil støtte os bedst i at manifestere de tilstande, vi tilstræber at være i. Vi kommer kort ind på emner som ”meningen og vejen” og den mulighed for støtte, som altid er til os. Desuden kommer vi til at arbejde med din rene essens og det at bringe den ind til at manifestere dig selv ind i dit liv. På anden dagen skal vi arbejde med skabelsesfelter.

Tema – DNA og Koderne – Ændring i den Nyeste Bevidsthed 
Dag 6 Hvad ligger i den nyeste del af bevidstheden og Hvordan formes den nyeste del af bevidstheden i din hverdag – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 7 Hvordan formes den nyeste del af bevidstheden med spiritualitet og Hvorfor og hvordan kodes der i den nyeste bevidsthed.- teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 8 Kodninger af den nyeste bevidsthed – teori og guidet healingsmeditation og metoder.

Tema – DNA og Koderne – Ændring i den Ældre del af Bevidstheden
Dag 9 Hvad ligger i den ældre del af bevidstheden og Hvordan formes den ædre del af bevidstheden i din hverdag – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 10 Hvordan formes den ældre del af bevidstheden med spiritualitet og Hvorfor og hvordan kodes der i den ældre bevidsthed.- teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 11 Kodninger af den ældre bevidsthed – teori og guidet healingsmeditation og metoder.

Tema – DNA og Koderne  – Ændring i Grundbevidstheden
Dag 12 Hvad ligger grundbevidstheden og Hvordan formes grundbevidstheden i din hverdag – teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 13 Hvordan formes grundbevidstheden med spiritualitet og Hvorfor og hvordan kodes der i grundbevidstheden.- teori og guidet healingsmeditation og øvelser.
Dag 14 Kodninger af grundbevidstheden – teori og guidet healingsmeditation og metoder.
Dag 15 og 16 kursusdage Omkodning håndværkskursus med indsigt og redskaber til omkodning i forskellige niveauer, som støtter dig ind i balance som øger dit udgangspunkt for at lave stærke omkodninger.

Tema – Træd ind i din Kraft og dit Virke
Afslutning på overbygningens År 1 med 4 kursusdage med afsluttende prøve og eksaminering med ekstern censor.

 

Share this Page