Grundlaget for Visdomsskolen for Moderne Shamanisme
Visdomsskolen for Moderne Shamanisme åbnede i 2020. Den dannes på baggrund af kanaliserede undervisninger.
Grundlaget, som skolen åbnes fra, er kanaliseringsarbejde hovedsageligt udført af Marianne Lane siden 2012. der er dog også kanaliserede undervisninger fra tidligere studerende og kollegaer.
Gennem arbejdet er der dannet et grundlag for at åbne for visdom, som kan integreres i den moderne virkelighed. Undervisningen åbner hele tiden i det nye grundlag, der er i den aktuelle tid, ligesom undervisningen tilpasser sig deltagerne.

Historien
De første kanaliseringer åbnede sig i undervisning af små grupper, som Marianne afholdt. Allerede det første år blev Marianne guidet i en drøm til at tage afsted til Frankrig på en spirituel rejse. Med på rejsen var 12 mennesker, som bidrog til energien og feltet, som kanaliseringerne åbnede sig i. En vision åbnede sig, omkring det at forene på alle planer. Budskabet var, at vi er en del af et samlet hele og at der rundt omkring på jorden er særlige steder med indstillinger i energien, som giver forskellige slags adgang til visdom.
Marianne sagde ja til at rejse rundt omkring på jorden og bidrage til et arbejde med at åbne til disse felters kapacitet til at heale jorden og mennesket på en måde, så vi vækkes til at være de kærlige og ansvarlige væsner, som vi i virkeligheden er inderst inde.

På hver eneste rejse åbnede kanaliseringerne og visioner op til mere visdom. Marianne tog hjem og kanaliserede undervisning ind til grupper af mennesker, som gav udtryk for, at denne undervisning var dyb, særlig og anderledes. Den gav en indre adgang og fred, samtidig med, at der var noget, som ændrede sig i bevidstheden, og som forplantede sig hele vejen ind i hverdagslivet.
Ordene kunne være svære at give videre, men de gav en ramme og en forståelse som er meget enkel og sammenhængende.
Samtidig oplevede deltagerne, at undervisningen langsomt vækkede både afklaring og erkendelser indefra, som var svær at forklare.
Disse to beskrivelser fra modtagere af undervisningen siger det måske bedst:

“Noget af det mest givende ved at gå på uddannelsen er det at “falde i hak” indvendigt. Mærke at gnidninger, fastlåsninger og sensitivitet bliver til indsigter og åbninger, der udfoldes i forbedringer i ens møde og væren med sig selv, det nære og hverdagen. Samtidig med at det åbner kraftigt for ens virke, om end det er i spirituel shamanistisk sammenhæng eller i det professionelle lederskab. Undervisningens kanaliserede visdom åbner til en indfoldelse i dine indre forståelser og en udfoldelse i at bære det ind i livet og den tid vi lever i.”

“Det er min oplevelse at undervisningen giver hvert enkelt menneske mulighed for at opnå indre fred. At livet bliver kærligheds ekspanderende. Et eventyr.
At hvert enkelt menneske går fra at være klog til at blive vis. Gennem dyb indre personligt støttet proces.”

Deltagerbanner 2

Både mennesker, som aldrig havde spekuleret over om der findes mere mellem himmel og jord, og mennesker som havde arbejdet med de åndelige perspektiver i mere end 30 år, udtrykte at strukturen og den sammenhængende forståelse var både afklarende og åbnede til en større sikkerhed i at kunne forholde sig til de åndelige perspektiver. “Årh nu ved jeg endelig, hvad det er, som jeg gør. Hvor har jeg længtes efter det” udtrykte en kvinde sig, som deltog i det første kanaliserede kursus i klarsyn tilbage i 2013. Hendes udtalelse betød, at Marianne fortsatte med undervisningen. På den måde, så har alle de mennesker, som har deltaget på rejser, kurser, i sessioner og i undervisning af forskellig slags bidraget til at danne grundlaget for skolen. For der ville ikke have været en kanaliseret undervisning, hvis ikke der havde været nogen, som udtrykte at de havde brug for den og hvor meget det betød og hvordan det virkede for dem.

Marianne Lanes udgangspunkt i naturvidenskab sammen med en meget pragmatisk tilgang til virkeligheden, har dannet en måde at beskrive højspirituelle perspektiver, så de kan føres hele vejen via åndsvidenskabelige perspektiver og ind i et grundlag, der er i overensstemmelse med den tekniske og naturvidenskabelige forståelse. Den sammenhæng giver et fundament, som har den samme stabilitet og opbyggende styrke som videnskaben har.

Et grundlag som man kan kalde et moderne menneskes videnskabelige og pragmatiske udgangspunkt med nysgerrighed. Der bæres en indstilling i grundlaget fra at have arbejdet med forskning og udvikling, som er beskrevet så godt af Platon Jo mere jeg ved, desto mere ved jeg, at jeg ikke ved. Desuden har forskningsarbejdet medbragt indstillinger til grundlaget omkring værdighed og ordentlighed i forhold til kollegaer, dem som har gået i forvejen, data og konsistens, formidling og ansvarlighed.

Den kanaliserede undervisning har fået så meget sammenhæng og fodfæste, at den nu er klar til at folde sig ud som en egentlig skole. Der er en underliggende linje og nogle overordnede principper, som holder søjlerne for undervisningen og skolen og som giver den stabilitet og konsistens, som gør undervisningen helstøbt og muligt at tilgå fra alle udgangspunkter.

Marianne har siden 2012 været mange steder rundt omkring på jorden og rejser stadig ud for at bidrage til healingsarbejdet og åbner til visdommen. Undervisningen i skolen vil kontinuerligt opdateres. Netop konsistensen og stabiliteten i undervisningen, som har været der helt fra starten af betyder, at hver eneste tilføjelse er en udbygning og en støtte til konsistensen og stabiliteten.

Marianne siger: “Det at være kanal er et særligt og besværligt arbejde. Det at være den som du er og stadig give plads til, at det som kommer ud af din mund kan forbløffe dig og forbavse dig er specielt. Jeg har modtaget det meste af min åndelige undervisning under kanaliseringerne. Jeg forberedes inden undervisningen, nogle gange i mange måneder, hvor jeg i mit liv og mine egne processer gennemgår og oplever ting, som er relevante for emnet. Udfordringerne er ofte helt utroligt banale (og nogle gange nærmest ydmygende) i deres helt almindelige menneskelige perspektiv. Det at få livet til at hænge sammen og bakse med at være et godt og ordentligt menneske, er mange gange rigeligt for mig at håndtere. I de processer og livsopgaver oplever jeg, at jeg får plads indeni til at være kanal for et nyt emne. Det at have et grundlag for at kunne forstå emnet, er nødvendigt for at være den type af kanal, som jeg er. Det at balancere, ikke at tænke mig til noget og ikke forstyrre kanaliseringen er en evig træning. Som en af mine indre undervisere siger igen og igen: Der findes ingen rene kanaler, men det at gå efter at være det, imens du ved at du aldrig bliver det, er kanalens bedste vej”

AdobeStock_199192941 Banner.jpeg

Hvad er Moderne Shamanisme
Hvis du på moderne vis søger på google efter, hvad en shaman er, så vil du finde at shaman betyder “den, som ved”. I dag anvendes ordet om lidt af hvert, men en mere præcis definition er: “En shaman er en kvinde eller mand som viljesbestemt ændrer sin bevidsthedstilstand med den hensigt at kontakte eller rejse til en anden virkelighed for at hente kraft og visdom. Når denne opgave er udført, vender shamanen hjem for at bruge kraften og visdommen til at hjælpe sig selv eller andre.” (Antropolog Jonathan Horwitz). Shamanen er den eneste i sit samfund, som kommer i kontakt med “den anden verden”, dvs kan kommunikere med forfædre/afdøde, og det sker ved ekstase og sjælerejse. Symbol på forbindelsen til underverdenen er den hellige stolpe eller det hellige træ, verdenstræet, som Yggdrasil og Irminsul, som ofte kan knyttes til den unge shamans indvielse.

Beskrivelsen er i overensstemmelse med grundlaget for træning og praksis i den moderne shamanisme. Her arbejder vi med at finde balancen i bevidstheden ved hjælp af den kanaliserede undervisning og det, som den bringer ind af muligheder for at få støtte og forståelse.

I den moderne shamanisme er der desuden udgangspunktet i åndsvidenskaben, som er den videnskab der dannes på baggrund af forståelser og erkendelser, som dannes på baggrund af de spirituelle sansers svar på hypoteser. Det at stille de spørgsmål, der danner svar på hypoteser, er et af den moderne shamans vigtige kompetencer. 

Den moderne shaman holder styr på og skelner imellem: hvad ved jeg, hvad tror jeg på og hvad er jeg inspireret af. Inspirationen ligger i højspirituelle og hellige lag. Grundlaget, som Visdomsskolen for Moderne Shamanisme åbner på, bærer inspiration fra store gamle mestre fra alle traditioner, ligesom der er kanaliseret en kosmologi ind, som kaldes for Sjælslegenderne. 

Den Nye Tid og bevidsthedsændringen på jorden
I hele perspektivet for den moderne shamanisme tages der udgangspunkt i, at samfundet på jorden, menneskeheden er i gang med at udvikle sig til et nyt bevidsthedsniveau. Dette illustreres ret godt med den teknologiske udviklings historie, som viser en spejling af den udvikling, som er i den menneskelige bevidsthed på jorden. Den nye bevidsthed åbner sig hele tiden i nye opdaterede versioner, som vi kender det fra mobiltelefoner og computere. Den moderne bevidsthed bliver hurtigere og håndterer mere data, den interagerer interaktivt og håndterer mange ting af gangen. En meget stor udvidelse af kapacitet og muligheder er i gang lige nu. Det ses tydeligt hos de yngre generationer, uanset hvad vi kalder det. Der er noget, som går meget hurtigt og der er nogle meget store kapaciteter til rådighed, som ikke eksisterer  i de ældre modeller. Samtidig kan vi godt se, at der er stor risiko for, at balancen mistes i forhold til at trives og fungere helt grundlæggende som menneske og samfund. Både for de yngre og de ældre modeller, som får problemer med at følge med og holde balancen fra hvert sit udgangspunkt.

Hvordan arbejder vi for og sikrer, at udviklingen bliver opbyggende og sund? Det at arbejde med bevidsthed, energi og balance er en af vejene. Det er allerede anerkendt, at mindfullnes og meditation gør en forskel i forhold til stress og menneskelige sammenbrud i forskellige kalibre. Med den moderne bevidsthed ligger der en kapacitet, som kan bruges til at gøre bevidstheden selvbalancerende, så vi med den øgede styrke bærer os selv og udvider vores muligheder i stedet for at køre os selv i stykker og brænde ud. På Visdomsskolen bruges meditative metoder med touch af mindfulness og indsigt til at støtte dig i at åbne den moderne bevidstheds kompetencer på en måde, så dens fordele udligner svaghederne. Når svaghederne udlignes bliver de til styrker. Følsomheder bliver til indsigt og hurtig opfattelse. Nervøsitet bliver til opmærksomhed og omhyggelighed. Ligesom ensomhed og følelsen af at være ved siden af og forkert bliver til selvstændighed og en mulighed for at tage sig roen til at få overblik og fodfæste. Til sidst opnår du gyrobevidsthed. Selvbalancerende bevidsthed, som fungerer uden modstand og derfor stopper med at danne den selv. 

Vision og mål med Visdomsskolen for Moderne Shamanisme
Som en helt ny skole bærer den en hel del på sine små nye skuldre. En vision om at bære moderne shamanisme ind i verden, så den er tilgængelig for alle mennesker, som har gavn og berigelse af den. Et mål med at samle moderne shamaner og en vision om at skabe grundlag for et fælles udgangspunkt for i fællesskab at sikre kvaliteten og tilgængeligheden i moderne shamanisme.

Det er et fundamentalt udgangspunkt for skolen, at alle mennesker bærer den moderne shaman helt naturligt og fra hver sit unikke udgangspunkt. Dette udgangspunkt kan findes gennem erkendelser og bevidsthedstræning. Erkendelser og bevidsthedstræning tager vi imod fra den kanaliserede undervisning og ved hjælp af vores egen indtræden i den moderne shamanisme, begynder vi at modtage undervisningen selv i vores eget udgangspunkt fra vores egen indre visdom.

I fællesskabet højner vi energien og åbner til fælles muligheder i de åndelige spirituelle perspektiver. Det at være gensidigt fælles sker først, når vi er uafhængige, at vi hver bærer vores egen sandhed og adgangen til vores egen indre visdom. Herfra kan vi mødes og være fælles på et helt nyt niveau. Det fælles niveau, hvor vi ikke har behov for positionering og placering. Hvor vi lærer af hinanden og får et større udgangspunkt, fordi vi er fælles. Det fælles udgangspunkt hjælper os til at række imod muligheder, som vi ikke kan nå til alene.

AdobeStock_216595443 Banner.jpeg