Energi, bevidsthed og energifelter
Selvindsigt, selvomsorg og spirituel hygiejne
Healing og balance
Klarsyn og kanalisering
Kontakt til og håndtering af al slags væsen
Sjælen og vejen

Er du klar til at overgive dig til den lærdom, der får dig det rette sted hen?

Opstart på Basisuddannelsen
Det optimale udgangspunkt for modtagelsen af undervisningen, er at du før opstart på første trin, har modtaget en kernehealing. Uddannelsen startes op med to dage, hvor vi mødes og introduceres for hinanden og feltet startes op. Du vil på dagen blive introduceret til Bevidsthedsbarometeret og få udleveret materiale til at kunne bruge det som støtte til din balancerede udvikling under uddannelsen. Der vil være gennemgang om professionalisme og det at være i ligeværdig udveksling med klienter og med kollegaer. Der vil desuden være en ceremoni for vores fælles indtræden i uddannelsesforløbet.

TRIN 1 PÅ BASISUDDANNELSEN

“En dag” er en onlineundervisningsdag med fire timers undervisning med en times frokostpause, svarende til fem timer i alt. Undervisningen ligger fra kl 10-15 på hverdage. En kursusdag er med undervisning fra kl 10-18 og med en times frokost. En online kursusdag er fra kl 9-16 og med en times frokost.

Første trin består af 12 dage med undervisning og 4 videoundervisninger. Videoundervisningerne støtter dig i din proces omkring det at få den dybeste og mest naturlige kontakt til dig selv. Tilhørende videoundervisningerne er der små personlige læsninger til støtte til din proces, som du får udleveret i fællesgruppen.

Videoundervisning:

Videoundervisning 1: Opstart af Vejen Hjem på videoforløb – hvad er du kommet her efter. Hvad vil det sige at gå på sådan en uddannelse og sådan et forløb? Opstartsceremoni med meditation og kontakt til dine guider

Videoundervisning 2: Hvem er jeg? Vi arbejder med din oprindelige natur – hvad vil det sige at have en oprindelig natur? Hvorfor udlever vi ikke vores oprindelige natur – hvad står i vejen. Hvordan kan vi komme til at udleve vores oprindelige natur? Kontakt til din skytsengel og skytsenglens evne til at hjælpe dig med at mærke din oprindelige natur. Du får udleveret et par linjer fra en læsning om din oprindelige natur.

Videoundervisning 3: Hvorfor er jeg ikke altid mig? Blokeringer og grundmønstre – hvorfor skaber vi dem og hvad kan vi gøre ved dem? Du får udleveret et par linjer om dit grundmønster. Meditation hvor du får opløst alle de mønstre, som du kan forløse lige nu. Meditationen kan gentages senere.

Videoundervisning 4: Hvad stiller jeg op for at slippe tyranniet? Hvad er modvægten til dit grundmønster. Hvad kan blokere dit grundmønster, når det trækker i en negativ retning. Små akutte afværgemuligheder og stærke bevidsthedsmuligheder. Du får udleveret nogle få linjer om det positive modtræk til dit grundmønster. Meditation hvor du får hjælp til at møde dit grundmønster i den positive version. Meditationen kan gentages.

Online- og liveundervisning:

Tema – energi, bevidsthed og energifelter
Dag 1 Hvad er energi, høje og lave frekvenser, hvor langt når det ud. At kunne mærke forskel på høje og lave frekvenser, i sig selv, i andre. Frekvenser fra jorden og fra himlen.
Dag 2 At kunne hæve og sænke sin egen frekvens. Hvad er energifelter, hvad udtrykkes i energifeltet
Dag 3 Hvad gør energifelter ustabile, blokeringer og forskydninger. At kunne mærke sit eget felt, at kunne mærke og ose blokeringer i eget felt. Udveksle energier over eget felt.
Dag 4 Stabilisering af eget felt. Stabilisering af andres felter.
Dag 5 Hvad er chakrasystemet. Hvad styrer de enkelte centre i forhold til psyken, underbevidstheden og sjælskontakten. Chakrasystemet i syv dimensioner.
Dag 6 Forvridninger og forskydninger i chakrasystemet. Betydning af blokeringer i chakrasystemet. Overtænding i chakrasystemet (den nye tids børn).

Tema – Selvindsigt, selvomsorg og spirituel hygiejne
Dag 7 Jordforbindelse – kontakt til dit fundament. Forbindelse til sig selv – opbygning af selvfølelsen.
Dag 8 At kunne mærke sig selv – åbning til den indre kommunikation. At tage sig selv alvorligt – balance af den indre kommunikation og selvværd.
Dag 9 Selvopdragelse – værdier og værdigheden i din egen version. Selvkærlighed – praktiseret balanceret ego.
Dag 10 Centeret – dit bevidsthedsudsprings balancepunkt. Den moderne shamans fodfæste i eget personlige arbejde. Udgangspunktet for træning.
Dag 11 Arbejdstilstanden – Bevidsthedens udgangspunkt, der danner grundlag for den moderne shamans arbejde. Fokusøvelser til koncentration og nærvær, til brug ved selvvedligeholdelse og til brug i forbindelse med spirituelt arbejde.
Dag 12 Ligeværdighed og balanceret formidling.

TRIN 2 PÅ BASISUDDANNELSEN

“En dag” er en onlineundervisningsdag med fire timers undervisning med en times frokostpause, svarende til fem timer i alt. Undervisningen ligger fra kl 10-15 på hverdage. En kursusdag er med undervisning fra kl 10-18 og med en times frokost. En online kursusdag er fra kl 9-16 og med en times frokost.

Andet trin består af 17 dage med undervisning og 4 videoundervisninger. Videoundervisningerne støtter dig i din proces omkring det at få den dybeste og mest naturlige kontakt til dig selv. Tilhørende videoundervisningerne er der små personlige læsninger til støtte til din proces, som du får udleveret i fællesgruppen.

Videoundervisning:

Videoundervisning 5: Når aben flytter ind – Hvad stiller jeg op for at slippe tyranniet 2? Gamle og nye blokeringer, hvor kommer de fra og hvorfor er de der. Forbindelsen mellem krop og sind. Meditation som forløser blokeringerne du har lige nu, helt til bunds og giver dig mulighed for indre dialog med dine blokeringer. Meditationen kan gentages.

Videoundervisning 6: Hvad driver mig – pisken eller guleroden – kongen eller tiggeren. Undervisning i drivkræfter – maskulin-feminin – aggressiv-passiv – højere bev-lavere bev. Positive-Negative versioner af drivkræfterne. Meditation med kontakt til alt det du kommer af – dit urgrundlag, som hjælper dig i kontakt med den balancerede version af dine drivkræfter. Meditationen kan gentages. Deltagerne får nogle få linjer med en læsning af, hvor deres hovedposition i forhold til drivkræfterne er i to forskellige livsområder og to forskellige grundtilstande.

Videoundervisning 7: Hvad går jeg efter? Værdier og mål – hvem er jeg eller hvad er jeg. Når tyrraniet og de negative drivkræfter slipper, så bliver der plads til noget nyt. Hvis ikke det nye tændes, så bliver du kastet rundt af livet. Meditation der bringer dig i kontakt med dine værdier og mål. Ceremoni hvor du laver en aftale med dine guider og alt som går med dig om at hjælpe dig imod et liv, hvor du går efter dine mål ud fra dine værdier.

Videoundervisning 8: Hvad går jeg efter? Værdier og mål – hvem er jeg eller hvad er jeg. Når tyrraniet og de negative drivkræfter slipper, så bliver der plads til noget nyt. Hvis ikke det nye tændes, så bliver du kastet rundt af livet. Meditation der bringer dig i kontakt med dine værdier og mål. Ceremoni hvor du laver en aftale med dine guider og alt som går med dig om at hjælpe dig imod et liv, hvor du går efter dine mål ud fra dine værdier.

Online- og liveundervisning:

Tema – Healing og Balance
Dag 1 Hvad er healing. Hvad er reglerne for healing. Etik og moral.
Dag 2 online kursusdag Ny tids healing og en metode hertil, som er en healingsenergi der stabiliserer og bringer energisystemet i balance.. Historien bag Life Force Enlightenment. Teorien bag Life Force Enlightenment. Åbning af muligheden i dig. Undervisning i brug af Life Force Enlightenment.
Dag 3 kursusdag Bredspektret sjælsstyret højfrekvent healing eksemplificeret ved Hjertets Kærlighedshealing Teorien bag Kærlighedshealing. Åbning af dit Hjerte til formidling af Kærlighedshealing. Undervisning i brug af Kærlighedshealing.
Dag 4 kursusdag Bredspekteret sjælsstyret grundhealing eksemplificeret ved Intuitiv healing med din healersjæl. Teorien bag Intuitiv Healing. Åbning af kontakt til din healersjæl. Undervisning i brug af Intuitiv Healing. Effektiv og dyb healingsmetode med stor sikkerhed.
Dag 5 kursusdag Dyb mellemstadiehealing mellem ny og gammel tids healing. Eksemplificeret ved healing til at trække stressophobninger ud af nervesystemet. Behandling til symptomer på posttraumatisk stress syndrom (PTSD) i forskellige grader. Teorien bag healingsmetoden. Hvordan ophobes stress. Hvordan frigøres stress. Undervisning i at kunne se/mærke ophobninger. Tilkobling til energien som bruges til at frigøre med. Undervisning i at behandle.
Dag 6 kursusdag Højfrekvent mellemstadiehealing mellem ny og gammel tids healing. Eksemplificeret ved healing til nulstilling af celler. Behandling til at optimere cellernes udgangspunkt for healing på det fysiske plan. Teorien bag healingsmetoden, hvordan påvirkes cellernes tilstand i energien af ubalancer. Tilkobling til energien som bruges til at nulstille med. Undervisning i at behandle.
Dag 7 kursusdag Neutralfrekvent mellemstadiehealing mellem ny og gammel tids healing. Eksemplificeret ved Stabiliseringshealing til behandling af synptomer på stress, depression og angst. Teorien bag healingsmetoden. Undervisning i at fange frekvenser og hæve feltet. Undervisning i at kunne give lys

Tema – Klarsyn og Kanalisering
Dag 8 Hvad er klarsyn. Hvilke typer af klarsyn findes der. Opstart af at bruge dit klarsyn med det tredje øje.
Dag 9 Klarsyn med det tredje øje og opstart af klarsyn med det mentale felt.
Dag 10 Klarsyn med det mentale felt – bevidst kommunikation i tankefeltet. Balanceret adgang til følelsesfeltet.
Dag 11 Klarsyn med det mentale felt – den dybere åbning til at reflektere informationen fra klarsynet fanget i tankefeltet via nulpunktet i centeret. Klarsyn med det mentale felt – lægge spørgsmål ind i nulpunktet via centeret.
Dag 12 Klarsyn via kronen – Kanalisering af sjælen, kontakten etableres, introduktion til kanalisering, lidt om sjælen. Klarsyns via balancepunktet i centeret med kontakt til sjælen, om ukontrolleret kanalisering, om at dreje beskederne med tankefeltet, kommunikation med klarsynet via kronen, om at række ud efter beskederne uden at påvirke dem, entydig klarsynskommunikation via kronen.
Dag 13 Klarsyn via kronen – Kanalisering fra guideplanet, kontakten etableres, om at have kontakt til og kanalisere fra guideplanet. Om guider og hvad de kan bruges til, klarsyn via kanalisering af sjælen med refleksion over svaret i balancepunktet i centeret, uddybende spørgeteknik i forbindelse med klarsyn og kanalisering, hvordan håndteres svar og erkendelser, begrænsningen i kontakten, åbning til kanalen til guideplanet og aktivering af din vogter, anvendelse af kontakten til at modtage vejledning.
Dag 14 Kanalisering – træning af at give plads. Kanalisering af guidede beskeder.
Dag 15 Formidling og ligeværdighed, etik og empati.
Dag 16 og 17 kursusdage Stabilisering af dit klarsyn. Metoder til at holde klarsynet rent og til at kunne registrere når det ikke er rent. Øvelser i at besvare spørgsmål ved brug af forskellige former for klarsyn. Åbning til de fem niveauer du kan have adgang til via dit balancerede felt.

01

TRIN 3 PÅ BASISUDDANNELSEN

Tredje trin og afslutning af basisuddannelsen på Visdomsskolen for moderne shamanisme består af 21 dage med undervisning og 7 videoundervisninger. Videoundervisningerne støtter dig i din proces omkring det at få den dybeste og mest naturlige kontakt til dig selv. Tilhørende videoundervisningerne er der små personlige læsninger til støtte til din proces, som du får udleveret i fællesgruppen. 

Videoundervisning

Videoundervisning 9: Du er ikke alene – Det er ikke sikkert at du ved hvem du er forbundet til og ikke forbundet til. Men der er noget i dig, der søger efter beviset for, at du ikke er fælles med nogen eller noget. Det kommer fra dit frygtsted. Vi arbejder på at nå ind til dit frygtsted og gøre det tryg. Det er normalt, når du begynde at arbejde med din bevidsthed, at du kommer til et punkt, hvor det kan være svært at gøre noget for at få det godt, uden at blive utryg af det. Meditation som hjælper dig med at komme ind i den tilstand, hvor du kan slippe din frygt og gøre dit frygtsted til dit hellested. Med kontakt til dine skytsengle.

Videoundervisning 10: At være en del af fællesskabet med dig selv. Det er nemt at sige ja men svært at sige nej. Der er ikke nogen mennesker, som ikke ønsker anerkendelse. I vores samfund er anerkendelsen enten givet ved at du shiner eller ved at du gør noget for nogen. Det er ikke sikkert, at du er bevidst om det, og nogle gange kommer det baglæns i stedet for forlæns – du oplever det modsatte, at du er meget god til bestemt at sige nej og sige fra. Men det er i virkeligheden det samme. Meditation som hjælper dig ind i den tilstand, hvor du kan mærke hvad der er rigtigt og forkert for dig – Åbning til dit hellige sted med støtte fra din skytsengel.

Videoundervisning 11: Du er dig og jeg er mig. Det er ikke let at være sig selv, hvis du altid går rundt og spejler dig i dig selv og de forventninger, som ligger i samfundet, familien og normerne. Men hvis du slipper de forventninger, hvad skal du så læne dig ind i? Det handler om at finde den indre styrke og støtte, som vi alle har adgang til. Ceremoni hvor du bliver ført sammen med dig selv og alt det du er. 

Videoundervisning 12: Kom tilbage til mig – det er helt normalt at være uden af dig selv og være i gang med mange ting på en gang. Men huske du, at slippe alt det, som du er i gang med og komme hjem til dig selv? Hvad vil det sige, at være hjemme i dig selv – både i energi og i bevidsthed? Hvad får dig til at blive hos dig selv og kun bruge dig selv til det, som giver mening? Healing der hjælper dig hjem i dig selv og øvelse i at gøre det selv. Meditation, hvor du får mulighed for at komme ind og møde de dele af dig selv, der går på overarbejde uden grund og som laver ballade for dig. 

Online- og Liveundervisning

Tema – Kontakt til og håndtering af al slags væsen
Dag 1 Hvad er engle og hvilke andre væsner er omkring os. Lyse og mørke væsner, velsignelser og forbandelser. Ånder og afdøde hvad er de og hvad gør de, registrering af væsnerne og ånder omkring os. Åbning til din balancerede kontakt på tværs af dimensioner. Åbning til styrken som giver dig balanceret kontakt og tilstand, hvor du ikke kan skubbes med. Åbning til skelneevnen – det at kunne bevare balancen imens dit felt udvider sig og flytter sig, om at være i process og spirituel udvikling, støtte til at holde balancen i processen. Energibalancer og energitømmermænd, vedligehold af dit felt når det bliver sendt på arbejde, Kontakt til spektret af væsner fra ærkeengle til jordengle. Hvad er engle. Taksigelser og bønner.
Dag 2 Bevidstheder og væsner, når din bevidsthed ændrer sig, så ændres kontakten – når kontakten ændres, ændres din bevidsthed – spiralen er i gang. Slørerne og de forskellige lag af nedlukninger, adgangen gennem slørerne. Udvidelse af skelneevnen og åbning til finere adgang til dimensionerne, De forskellige dimensioner og deres tilhørende væsner og bevidstheder. Åbning til din rene tone og den balancerede kontakt og adgang til at bevæge dig i dimensionerne. Kontakt og kommunikation med væsner i forskellige dimensioner.
Dag 3 Afdøde og spøgelser, hvad danner spøgelser, hvordan håndteres spøgelser, dødsprocessen og overgangen efter livet, sjæleplanet og sjælens indstillling til livet og overgangen, typer af spøgelser, poltergeister og andre uhåndterlige gespenster, sjælstyper, introduktion til de karmiske love, afmystificering og afkobling fra den kollektive frygt.
Dag 4 Om processerne i forbindelse med at komme balanceret i dybere kontakt med bevidstheden, åbning til den balancerede mulighed for at være to steder på samme tid – kontakten til de andre niveauer uden at slippe dit eget, åbning ind gennem rummet med filteret som overholder alle regler, introduktion til afdødekontakt. Afdødekontakt og det at sende afdøde over.
Dag 5 Guider og hjælpere, hvad er de og hvorfor er de her, hvad kan de bruges til og hvad kan de ikke bruges til, hvordan er kontakten i hverdagen, kontakt gennem meditation, sund og usund guidekontakt. Guider, kraftdyr, ånder og spejlingerne i dig. Hvordan spørger vi ind i guidning, kontakt til at mærke grundlæggende om noget er rigtigt eller forkert gennem din dybe intuitive kontakt – afkobling fra resonans, at kunne mærke om noget er rigtigt eller forkert som svar på dilemmaer, at kunne vende og dreje et spørgsmål, den direkte kontakt til guider. Kontakt til guidning via skrift.
Dag 6 og 7 kursusdage Håndtering af alt slags væsen – specielt med fokus på mørkevæsner og på at rense og rehabilitere energi hos mennesker og i områder. Indførelse i genkendelser, tegn og eksempler på de forskellige typer af væsen. Åbning til redskaber, tilstande for stærk stabilitet og adgang til støttet kapacitet i forbindelse med arbejdet.  

Tema – Sjælen og Vejen
Dag 8 Sandhed og spejling af sandhed på tværs af dimensioner fra det høje til det lave og fra det lave til det høje perspektiv, åbning af grundlaget for at kunne bære sandhed ind – forløsning af grundfrygt som forstyrrer kontakten til sjælens direkte adgang – adgang til mulighed for spejling af sandhed, accept af begrænsningerne og af dit og andres udgangspunkt. Introduktion til flow og de karmiske linjer, åbning til at kunne tåle at stråle og blive set – udbygning af fundamentet for at kunne bære sandhed ind, ligeværdighed og kommunikation uden kamp på tværs af dimensioner og niveauer.
Dag 9, 10 og 11 kursusdage Trilogien
Dag 12 Sjæleplanet og sjælelivet, bevidst kontakt og møde med sjælen på sjæleplanet, den fordomsfrie og upåvirkede kontakt uden forventning – nok se men ikke røre tilstanden – tilstanden som giver mulighed for at gå på opdagelse i de sjælelige dimensioner. Sjælskontrakters tilblivelse og sjælsrådet, sjælskontraktens lag, låsninger i sjælskontrakter og frisættelser, sjælevenner og sjælegrupper, Sjælens tilblivelse og opbygning af sjælselementerne “sjælens rygrad” og sjælens DNA, besjælingen. Karma, kødets karma og karmisk pensum, valget i inkarnationen, møde med sjælsrådet for at modtage vejledning. Menneskets evolution via besjælingen, Introduktion til sjælens evolution og sjælslegenderne.
Dag 13 Sjælskontrakter og deres betydning, meningen med sjælsarbejdet, overgivelse og tilgivelse som støtte til indtræden på din livsvej – åbning til balancepunktet mellem sjæl og væsen, det lille jeg og det store jeg, uddybende forståelse om de forskellige kontraktlag og aftaler, den frie vilje, den konstante justering, synkronisitet og flowsystemet. Læsning i sjælskontrakten, kontakt til inkarnationsrådet med vejledning til kontrakten, det der står med småt – begrænsningerne og betingelserne.
Dag 14 Selvhentning (sjælehentning) forståelse og indhentning, hvorfor er det nødvendigt, tilgivelse og det at gøre op, åbning til muligheden for nåde/tilgivelse, dødsprocessen på forhånd, den samlede bevidsthed  med større forståelse. Sjælsprogram og sjælsadministrationen, bevidsthedsløft til iboende erkendelser og sjælsviden, energiindstrømninger og downloads, den gensidige udvikling, den frie vilje, det gensidige mål og formål, sjælens tilpasning og den sædvanlige kommunikation med sjælen, begrænsningen i besjælingen.
Dag 15 Karma og skæbne, karmiske bindinger – tidligere liv og begrænsninger af sjælens muligheder, livsveje og forskellige muligheder, forløsning af karmiske spyd – muligheden for dyb traumeforløsning gennem kontakten til tidligere liv, fødselstidspunktets betydning, de flydende områder af kontrakten – når lovene ophæves, flow i flere niveauer. Meningen og ikke meningen, afveje og veje, åbning til fornemmelsen af hvorvidt noget er i overensstemmelse med kontrakten eller ej, aktivering af tilbagelænethed i forhold til aktiv indgriben, kommunikation med sjælsrådet i forhold til, hvor du er i din kontrakt.
Dag 16 Flow og ikke flow, meningen og ikke meningen, din egen healing af karmiske spyd og din egen selvhentning. Dybere kontakt til at kunne mærke om noget er meningen eller ikke meningen, åbning til sjælsrådsniveauet som støtter dig i intuitivt at være dybere forbundet til kontrakten og til dit gennemgående personlige perspektiv for om noget er overordnet meningsfuldt og opbyggende for dig. Spirituelle åbninger til iboende kompetencer, bevidsthedens begrænsning, opvågning og sjælens indtræden,
Dag 17 Sjælens tilpasning til inkarnationen, sjælskønnethed twinflames og soulmates, grundelementer og karmiske blokeringer, forløsning af karmiske blokering og åbning til sjælens direkte kontakt og adgang, besjæling – for meget og for tidlig kontakt, erfaringer fra sjæl, ånd og i kødet skaber de karmiske blokeringer, Sjælens rejse på jorden og Den Nye Tid, sjælens direkte indtræden og dens betydning, sjælshistorien på jorden.  

Afslutning på trin tre og evt. overgang til overbygningen

Videoundervisning 13: Den evige kilde til energi. Du eksisterer i en krop og med en bevidsthed, der har mulighed for at blive koblet op på en uendelig kilde af energi. Det er forskelligt, hvad du har brug for og hvor meget du har brug for, men der findes en automatknap, som gør, at du altid kan hente det som du har brug for, gennem din sansning. Du kan modtage energi i det samme niveau, som du sanser til. Meditation, som åbner dit sanseniveau og installerer automatknappen.

Videoundervisning 14: Der er ingen begrænsning i hvad du kan opnå, hvis der ikke er nogen begrænsning i dig. Du er et bevidst væsen. Det betyder, at du har muligheden for at skabe din egen virkelighed. Hvad betyder det, at skabe sin egen virkelighed? Meditation, der strækker dig til din uendelighed og derigennem åbner til din egen skaberkraft og dit hjertes visdom.

Videoundervisning 15: Finale – det at træde ind og vælge at være et bevidst menneske er et valg. Det at tage valget åbner til store muligheder for tilfredshed og livsopfyldelse, som i princippet er ubeskrivelig for dem, som ikke har været der. På dette tidspunkt har du opnået udgangspunktet for at kunne vurdere, om indsatsen der skal gøres, for at være og blive et bevidst væsen er arbejdet værd. Ceremoni, hvor du træder ind og vælger at arbejde på at udvide og hæve din bevidsthed – meditation med indgåelse af aftale med dine guider, din skytsengel og alle du har aftaler med, om at det er denne vej, du nu betræder.

Dag 1 og 2 kursusdage: Gennemgang af afsluttende skriftlige opgave, som alle får tilbage og kan stille spørgsmål til. Kanalisering til dig selv og til en af de andre deltagere i gruppen. 

Dag 3 og 4 kursusdage Opkobling til egen vej og fællesfelterne for healere af den nye tid. Uddeling af kursusbevis og personlig opløftende kanalisering.  

Share this Page