Træd ind som Moderne Shaman
Personligt speciale
Få færdigt koncept og materiale med dig
Iværksætter vejledning

Træd ind igennem porten og ind i dit virke som Moderne Shaman

Vælger du at lave speciale, så kommer du til at arbejde med dit eget materiale inden for din specialisering. Desuden vil der komme undervisning i balanceret at drive virksomhed ud fra moderne balancerede principper.

 • at blive healer og energiarbejder
 • at komme til at arbejde med Kernehealing 
 • at arbejder med Bevidsthedsbarometeret
 • at arbejde med undervisning og grupper og større felter
 • at være moderne shaman i dit eksisterende erhverv

Du kommer til at arbejde både selvstændigt og i gruppe med andre, som er i gang med at lave deres speciale. Uddybende information om specialerne kommer senere. Specialiseringen kan have en udbygget varighed på op til et ekstra år, hvis det vurderes optimalt. Dit forløb sættes sammen og du får din personlige uddannelsesplan ud fra dit unikke udgangspunkt.

Du får en fast pris på dit individuelle forløb for dit speciale inden opstart. Du vil modtage undervisning i en gruppe og have sparring og træning i gruppen. Desuden vil du have mulighed for at få din underviser med på sidelinjen i dit virke, så du kan få sparring og undervisning til din udfoldelse og implementering. Du afslutter med en skriftlig og mundtlig eksamen, begge med ekstern censor.

SPECIALE

På dit speciale her på Visdomsskolen, modtager du undervisning, som udvælges og tilpasses dit speciale. Du går i specialet i gang med at udarbejde dit eget materiale og det vil være en gennemgående rød tråd i din undervisning og dit arbejde under hele forløbet.

Alle modtager grundundervisning i at holde balancen i det private liv og professionelt. Du bringer den moderne shamanisme ind i det næste niveau, hvor du begynder at dele balancen med andre, på den måde, som passer til dig og til din måske allerede eksisterende udfoldelse i erhverv og forretning. Denne udbygning af at dele balancen stiller også krav og åbner til at du får mulighed for at arbejde dybere med din egen balance og udvidelser af de kompetencer, som du skal bruge i dit arbejde. Grundlæggende tager undervisningen på specialet udgangspunkt i træning og udfoldelse af undervisningen modtaget på basisuddannelsen og overbygningen.

Ud over grundundervisning er der tilpassede projektfag, som udvælges efter dit speciale. Her er eksempler på projektfag. Flere projektfag kan komme til, ligesom du selv kan komme med et relevant fag, som tages med ind. Tidligere modtaget undervisning kan også indgå som en del af dit pensum og indgå i udarbejdelsen af dit materiale. Projektfagene er i stor grad workshopsorientrede og baseret på dit eget arbejde med materialet. Grundlaget for at kunne det, har du fået på basisuddannelsen og overbygningen.

PROJEKTFAG:

 • Skal du åbne og drive en forretning og være iværksætter, så deltager du i et online undervisningsforløb med businessmentor og mentor i (op)lysende lederskab Kirsten Stendevad. Du vil hver måned i et år få adgang til materiale, som du skal arbejde med selv. Derudover har du og de andre studerende med samme fag, online møder med Kirsten, hvor materialet diskuteres og der stilles spørgsmål i forhold til dit eget udgangspunkt. Du kan også opleve, at du vil blive introduceret til og skal arbejde sammen med andre af Kirstens kursister på dette projektfag.

 • Skal du arbejde med cirkler og grupper, så deltager du i et undervisningsforløb, hvor du kommer i træning med at arbejde med cirkler og grupper, både i forbindelse med dine medstuderende men også hvor du begynder at have dine egne grupper, som du arbejder med. Dit eget arbejde rapporteres i gruppen og du har mulighed for at få støtte og vejledning til dit arbejde. Hvis det er muligt med dine grupper og den måde, som du arbejder, kan underviser og medstuderende være med live over webinarprogram i dit cirkelarbejde eller du kan optage videomateriale, som bliver brugt til at evaluere og arbejde ind i din udfoldelse. Du må ikke have medstuderende direkte med i dit arbejde.

 • Skal du arbejde med undervisning, så kræver det, at du enten har et fagligt belæg fra en anden uddannelse, som du har gennemført og bestået, eller du vil undervise på baggrund af uddannelsen til moderne shaman. Det at være moderne shaman kan foldes ud på mange måder og du åbner dit eget læringsfelt, som du bliver støttet i at dele fra. Hvis du tager udgangspunkt i en eller flere andre uddannelser, så danner dette forløb grundlag for, at du får smeltet de to verdener sammen.

 • Skal du være kernehealer, så kræver det, at du på overbygningen har oplevet, at udfoldelsen af kernehealerens kompetencer passer godt til dig. At du oplever at du vokser med den opgave og vokser ind i kompetencerne gennem overbygningen. Du vil herefter komme på et uddannelsesforløb, hvor du bliver oplært i kernehealingens grundprincipper og få træning i at lave kernehealingsanalysen. Du lærer og bliver trænet i at håndtere og levere en kernehealing.

 • Oplever du, at det at arbejde ud fra Bevidsthedsbarometeret er så givende og vigtigt, at du vil dele det med andre i det niveau, hvor de både kan bruge metoderne og healingerne til sig selv og andre. Så skal du på et uddannelsesforløb, hvor du bliver løftet til muligheden både i energien og i forståelsen til at kunne give det uddannelsesforløb, på din måde.

 • Har du gennem din rejse på basisuddannelsen og overbygningen opdaget, at du har et særligt talent for at være Clairvoyant. Så skal du på et forløb, hvor det at forstå arbejdsfeltet og træde ind og begynde at skærpe dine sansninger. Du vil her stifte bekendtskab med Camilla Nymand, som vil være gennemgående underviser. Du kan opleve, at du bliver introduceret til og skal arbejde sammen med andre af Camillas kursister på dette projektfag.

 • Løber der en åre af at være healer og lysarbejder af Den Nye Tid hos dig. Så skal du på et forløb, hvor det at forstå arbejdsfeltet og træde ind og begynde at skærpe dine sansninger og folde dine egne metoder ud bliver støttet, båret og formuleret.

 • Mærker du under din indtræden i kontakten og balancen, at du helt naturligt arbejder med de store bevidsthedsfelter. Så træder du ind i et forløb, hvor du bliver undervist i principperne, forudsætningerne og den træning, som sker på alle niveauer i vores liv og når vi stiller os til rådighed. Som en del af dette fag skal du påregne rejseudgifter til en eller to rejser som en del af undervisningen ud over den rejse, som du selv bliver kaldet til at tage på.

Du bliver på dit speciale tilknyttet en eller flere gennemgående vejledere, som støtter dig i at udarbejde dit materiale, så det er i overensstemmelse med balancen i energien og i bevidstheden med udgangspunkt i hele fundamentet for moderne shamanisme.