Kursusbevis og Certificering

Du kan få kursusbevis efter deltagelse i basisåret. Kursusbeviset får du efter deltagelse i undervisningen, hvor du fører logbog løbende undervejs. Du består en skriftlig prøve med multiple choise svar. Du udarbejder en skriftlig opgave, som indeholder elementerne:

  1. Hvad er det vigtigste for mig i mit liv?
  2. Hvad er det vigtigste for mig i mit virke?
  3. Hvilken vej er jeg på og hvilken vej vil jeg gå?

Opgaven afleveres inden den afsluttende weekend. På weekenden kommer der en fælles gennemgang af opgaven. Du vil også få en skriftlig udtalelse på baggrund af opgaven og din logbog, som du kan bruge til at vurdere dit ståsted og som støtter dig i at tage dine næste skridt. På den afsluttende weekend skal du lave en lille kanalisering for dig selv og for en anden deltager..  

Der er mulighed for certificering efter basisuddannelsen, overbygningen og speciale. Certificeringen er intern men med ekstern censor. Certificering er et kvalitetsstempel, som bæres af den anerkendelse som eksisterer på baggrund af de allerede praktiserende udøvere.

Certificering på Basisuddannelsen opnås ved at du ud over undervisningen yderligere har et forløb, hvor du har personlige supervisioner og har minimum 45 prøveklienter. Du får løbende sparring undervejs. Vi aftaler dit personlige forløb ved start. Certificeringen afsluttes med en mundtlig eksamen med ekstern censor. Du kan gå til den mundtlige eksamen efter du har fået kursusbeviset. Du certificeres som at have bestået indsigt, forståelse og grundlæggende praksis som Healer af Den Nye Tid efter år 1. 

Undervisning 1

Certificering på Overbygningen har samme grundlag som på basisuddannelsen med yderligere tre sessioner med supervisor og efterfølgende evaluering. Du certificeres som havende indsigt og forståelse for grundprincipperne i Moderne Shamanisme med grundlæggende praktisering efter overbygningen.

Certificering på Specialet tilpasses din personlige variation, men indeholder både en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen begge evalueres af ekstern censor. Du certificeres som Praktiserende Moderne Shaman og Energiarbejder efter specialet.

Certificeringen giver adgang til medlemskab af den relevante tilhørende gruppe, hvor der løbende vil være mulighed for sparring og fællesskab på alle planer.   

Det anbefales, at du opdaterer din certificering, som kan fornyes hver gang et hold går til eksamen, hvis du ønsker det.