Springbræt til Healer af den nye tid

En kursuspakke med solide healinger som værktøj og udfoldelse af dine kapaciteter som healer af den nye tid

14/8 - 25/8 - Undervisningen foregår online

Når tiderne skifter og vores bevidsthed udvides, så står vi med en adgang til indtrædelsen i den nye tid.
I de kommende uger vil vi på Visdomsskolen for Moderne Shamanisme invitere ind i et nyt tiltag.
En samlet række af kurser, der vil hjælpe både dig som individ, som healer og lysarbejder – til at træde styrket ind i den nye tid.

Uanset om du står i den spæde begyndelse af at åbne til dine healingskompetencer – eller om du er garvet energiarbejder og healer med mange års erfaring, så vil disse kurser bidrage til et helt nyt afsæt for det at være energiarbejder og healer i den nye tids felt.

Det, at vi som samlet flok læner os ind i den nye tids muligheder, vil på alle måder forstærke den forvandling, som lige nu er mulig for menneskeheden. Hver gang et menneske træffer et bevidst valg ind i lyset, forstærkes det felt vi alle arbejder i, og på den måde sker forvandlingen i vores dagligdag.
Disse kurser vil give dig som energiarbejder, nogle meget powerfulde redskaber til at anvende den nye tids magiske muligheder med det samme.
Og dig som individ, et helt andet og stabilt afsæt ind i din virkelighed.


Du vil med denne kursuspakke, på kort tid opnå et bredt og solidt fundament for at begynde dit energiarbejde i den nye tids felt.
Pakken er et samlet forløb over 14 dage, hvor du vil modtage healing og aktivering, øvelser, sparring og grundlæggende forståelse for den nye tids metoder og muligheder.

kursuspakken består af:

  • Kursus i Life Force Enlightenment (LFE)
  • Kursus i Intuitiv Healing med din Healersjæl og dit Hjerte
  • Kursus i Klarsyn
  • Træningsdage
  • Deltagelse i gratis fjernhealing med Peaceful Powerful Help (som frivilligt tilbud om ekstra træning)
  • Du vil blive initieret i at kunne bruge metoderne og give healing til andre med det samme, og skal herefter integrere og folde det ud i din egen praksis.

 

 

Pris i alt: 3.000,- kr Du sparer 730,- kr

Betalingen kan deles op i to rater

Ønsker du at deltage i enkelte kurser, er dette også en mulighed:

Praktisk

Al undervisning er på dansk og foregår online, hvor vi mødes i webinar.

 

Du bliver inviteret ind i en lukket Facebookgruppe, hvor der er plads til delinger, spørgsmål og udveksling i fællesskab.

Undervisningen varetages af Basisuddannelsens mentorer Christa Malherbe, Maria Kildehøj og Stina Hollesen.

Undervisning og metoder er kanaliseret ind, udviklet og løbende opdateret i praksis, af Visdomsskolen for Moderne Shamanismes grundlægger, Marianne Lane.

 

Samlet Program

Mandag d. 14/8: Kursus i LFE, kl. 10-16

Tirsdag d. 15/8: Træning LFE, kl. 10-12

Onsdag d. 16/8: Kursus i Intuitiv Healing med din Healersjæl og dit Hjerte, kl. 10-16

Torsdag d. 17/8: Træning i Intuitiv healing med din Healersjæl og dit Hjerte, kl. 10-12

Pausedag

Lørdag d. 19/8: Kursus i Klarsyn, kl. 10-16

Søndag d. 20/8: Kursus i Klarsyn, kl. 10-16

Pausedag

Tirsdag d. 22/8: Træning i Klarsyn, kl. 10-12

Pausedag

Torsdag d. 24/8: Træning i Klarsyn, kl. 10-12

Fredag d. 25/8: Deltagelse i langtidsfjernhealing med Peaceful Powerful Help, kl. 9-13 samt afslutning på kurset  kl. 13.30-14.30

Om Life Force Enlightenment

Life Force Enlightenment (LFE) er en ren ny tids energi. Du vil på dagen blive indført i grundlaget for Ny Tids Healing og hvad forskellen er på gammel og ny tids energier og healing.

De rene ny tids healinger som LFE kan bruges med det samme, uanset om du har prøvet at heale før. Hvis du allerede er healer, så samarbejder den med de healinger, du allerede laver, og støtter dig til en større enhed og helhed med dit andet healerarbejde, så det hele er i overensstemmelse med den nye tid.
Healingsenergien stabiliserer dit system ved at heale forbindelsen mellem alle dele af dig, både din fysiske krop, dit følelsessystem, din sjæl og dit energisystem, og er yderst effektiv når der sker forandringer i dit energisystem i forbindelse med pres, rystelser, åbninger og udvidelser.
Energien er derfor i særdeleshed god at bruge i tiden lige nu, hvor der er bevidsthedshævning og stærke energiindstrømninger på jorden. Disse højere frekvente energier kan let give ubalancer og ubehag, indtil vi vænner os til dem og finder fodfæste i os selv på ny.
Healingen skaber en dyb følelse af kontakt til én selv, som en støtte i processen henimod at gå i livet med større balance og bevidsthed.

Healingsenergien er en intelligent energi. Det betyder, at den afbalancerer og stabiliserer dig lige nøjagtig der, hvor du har brug for det og i den grad, som er optimal for dig.
Energien er derfor sikker og kan bruges og modtages af alle.

LFE blev bragt til jorden i Montsegur i 2012, af moderne shaman Marianne Lane og en gruppe lysarbejdere.
Den er en sammensmeltning af energier hentet fra moderkrystalkraniet, gralens visdom og energier fra ‘De seks stråler’, som har til formål at bringe balance i vores energisystem.

Om Intuitiv Healing med din Healersjæl og dit Hjerte

Healing med hjertet er en metode, hvor vi får lov til på energiniveau at give den samme støtte, som hvis vi i den fysiske verden støtter andre mennesker med kærlighed.

Healingsenergien er blid og har nøjagtigt samme karakter som aktivt udtrykt kærlighed. Bare uden spejlinger og interaktioner. Healingsmetoden kan gives til alle og må bruges uden at bede om lov. Da kærlighed kan gives frit.


Ved intuitiv healing med din healersjæl, bruger du en healing som kommer fra det højeste og det bedste, hvor de kompetencer, som du bærer fra dit liv som menneske og fra din sjæl inden for healingsområdet får lov til at komme i brug under styring af dit højeste selv.

Metoden er meget effektiv, og sikker. Healingen kan bruges til alle. Men det kræves, at der gives lov, da der heales på indre blokeringer på alle niveauer. Ved at bruge kontakten til healersjælen gennem dit højere selv, sikrer du, at du altid udfører en sund og god healing. Også selv om du måske ikke har så meget erfaring, eller har svært ved at holde fokus rent i længere tid af gangen.


Dagen veksler mellem guidede meditationer, dialog og øvelser.

Når vi arbejder med healing, kommer vi så tæt på dem vi hjælper, at vi kommer til at ”læse” dem. Derfor gennemfører vi en dyb kanaliseret meditationen, der renser og stabiliserer hele vores system, så vi ser mere klart og uden påvirkninger af vores egne erfaringer og fordomme. Vi åbner op til at kunne se så meget som vi er klar til og for at åbningsprocessen stabiliseres.

Derefter gennemføres en kanaliseret meditation, hvor vi får kontakt til vores hjerte, kærligheden og den universelle kærlighed, og åbnet for kærlighedens visdom og kærlighedens flow. Der udføres øvelser i hjerte/kærlighedshealing.

Intuitiv healing initieres gennem en kanaliseret meditation, hvor vi bliver stabiliseret og integreret med vores healersjæl. Vores sjæle har en helt anden erfaring i håndtering af energier og i healingskunsten. Vi skaber den rette kontakt og kan bruge sjælens visdom til at heale med. Herefter udføres der øvelser i intuitiv healing.

Om Kursus i klarsyn

Kurset henvender sig til dig, der er nysgerrig på klarsyn, allerede har lidt erfaring med at bruge klarsyn, eller har styr på at bruge klarsyn, men gerne vil have boostet din kontakt og få stærk og konkret undervisning i at bruge dit klarsyn.

Kurset er en obligatorisk del af pensum på Basisuddannelsen, men er åbent for alle der føler sig tiltrukket.

Du får på kurset:
– Indgående kendskab til de forskellige former for klarsyn.
– Støtte til at få styr på, hvad du kan mærke med din indfølingsevne.
– Åbning til din egen indgang til dine klarsynsevner.
– Indledende træning i at modtage beskeder enten gennem billeder, tanker eller hørelse.
– Du bliver indviet til et niveau, hvor du åbner til dine indre filtre, som altid overholder de etiske regler for anvendelsen af klarsyn.
– Du får hjælp til at åbne til den styrkede kontakt og får anvisninger til at åbne den i din version.
– Vi arbejder med din egen spirituelle hygiejne og vejen som seer og klartseende.

Vi arbejder gennem dybe guidede meditationer og øvelser med renhed, med at lade klarsynet komme til dig, og med at bevæge os trygt og sikkert i feltet.

Målet med forløbet er at gøre dig mere sikker i forhold til dit klarsyn og din kontakt, gøre dig skarp i forhold til at kunne skelne, og gøre dig enkel i forhold til at forstå din egen renhed og din rolle i arbejdet, hvor du bruger klarsyn.

Der er forskel på denne type klarsyn og clairvoyance hvor man fx laver forudsigelser.
Forskellen er, at vi arbejder i de ukonkrete felter, som åbner til den indre vejledning hos den, der modtager klarsynet.
Hvis du har en stærk åbning for clarivoyance, kan den dæmpes lidt i en periode under og efter kurset, imens den dybe indre kontakt til “vejlederniveauet” åbner sig.

Vi arbejder med:
-Klarsyn til generel vejledning.
-Klarsyn til specifikke spørgsmål i forskellige lag.
-Klarsyn i forbindelse med healing.
-Klarsyn til forståelse af meningen og sjælskontrakter.

Læs mere om Peaceful Powerful Help

Gratis fjernhealing til børn og voksne. Peaceful Powerful Help er baseret på frivilligt arbejde. Som Healer kan du deltage alle fire grupper eller dem, som du mærker et træk imod. Grupperne er Alvorligt syge og døende – Børn i knibe – Personer med Stress angst og depression – Personer med opvågningsproblemer.